Projectteam

SOILECTION is vanuit het HIP-programma ontwikkeld door en met steun van:
• Deltares;
• SKB (Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem);
• Aannemers die verenigd zijn in het SKB-Uitvoerend Bedrijfsleven (SKB-UB);
• Het ministerie van Economische Zaken.

HIP kent een stuurgroep waarin vertegenwoordigers zitting hebben van TNO, SKB, het Ministerie van VROM, Bodem+ en provincies.

SOILECTION heeft een klankbordgroep waarin aannemers en adviseurs vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroep bestaat momenteel uit vier aannemers en twee adviseurs.

 

Partners: