SOILECTION ontsluit kennis en praktijkervaringen op het gebied van in situ bodemsanering

SOILECTION biedt hiervoor de volgende onderdelen:

 • Zoeken van de meest passende technieken voor verontreinigde locaties (Database) op basis van:
  - technische randvoorwaarden
  - andere belangrijke randvoorwaarden zoals saneringsduur en mate van verstoring van de locatie.
 • Saneringservaringen uit de praktijk (Cases).
 • Informatie over in-situ technieken (Technieken).
 • Informatie over recente innovaties (Innovatie).
 • Beschrijvingen van in-situ demonstratie en optimalisatie projecten die zijn uitgevoerd binnen
  het Holland InSitu Proeftuin (HIP) project (HIP-pilots).

Nieuws: 

 

 

Partners: